Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/o/u7195/public_html/page_clanok-sk.php on line 6

REFERENCIE - REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

 

ROK 2013

Stavba: Rekonštrukcie chladiacich vôd pre plynulé odlievanie ocele 

Odberateľ: Železiarne Podbrezová, a. s.

Opis prác: Demontáž, dodávka a montáž technologických zariadení, potrubných rozvodov a armatúr. Tlakové skúšky a preplachy hydraulického potrubia. Tlak PN16, hydraulické rozvody PN200 - PN300. Dimenzie DN15 - DN500. Výmena hydraulických potrubí dierovacieho lisu DN80 – DN100, PN250. Výmena hydraulických potrubí dierovacieho lisu DN80 – DN125, tlak PN250. Celková dĺžka potrubia 3 050 m. Materiál: 1.0346, 1.0425, 1.4301, 1.4571.

Rekonštrukcie chladiacich vôd pre plynulé odlievanie oceleRekonštrukcie chladiacich vôd pre plynulé odlievanie oceleRekonštrukcie chladiacich vôd pre plynulé odlievanie ocele

Stavba: Uhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodov

Odberateľ: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Opis prác: Výroba a montáž sekundárnych konštrukcií a potrubných mostov, montáž zariadení, montáž armatúr, montáž potrubí (2 600 m)

Dimenzie DN25 - DN800. Celková dĺžka potrubia 2 600 m. Materiál: 1.0345, 1.4571. 

Výroba a montáž sekundárnych konštrukcií a potrubných mostov 
- montáž zariadení 
- montáž armatúr 
- montáž potrubí (2 600 m)
Dimenzie DN25 - DN800. Celková dĺžka potrubia 2 600 m. Materiál: 1.0345, 1.4571.

Uhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodovUhoľná elektráreň – Výmenná stanica, montáž potrubných rozvodov

Stavba: Dostavba 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce

Odberateľ: ENSECO, a. s.

Opis prác: Predmontáž a montáž potrubných trás pre PS03 v počte 24 439 zvarových spojov. Dimenzie DN10 – DN300.

Materiál: 1.4541, 1.0425, 08CH18N10T.

 

 

ROK 2012

Stavba: Nové DNCG potrubie

Odberateľ: Mondi SCP, a. s.

Opis prác: Montáž výmenníkov a oceľových konštrukcií. DN 32 – DN 700, materiál 1.4571

Krajina: Slovensko

 

Stavba: Vonkajšie potrubné rozvody a montáž zariadení

Odberateľ: Fabricom Industrie SUD

Opis prác: Montáž potrubných rozvodov mazania, plynu, vzduchu. DN 50 – DN 200, materiál 316L, o celkovej hmotnosti 12 480 kg, tlak 20 MPa

Krajina: Slovensko 

 

Stavba: Strojná časť projektu „TMA“

Odberateľ: Evonik Fermas, s. r. o.

Opis prác: Montáž potrubných rozvodov DN 15 – DN 100, materiál 1.4571, P235GH, PVDF, PPH

Krajina: Slovensko 

 

Stavba: Pilotné zariadenie na výskum a vývoj novách derivátov aminokyselín – projekt AAD

Odberateľ: Evonik Fermas, s. r. o.

Opis prác: Montáž technologických zariadení pary, vzduchu, kondenzátu, dusíka, pitnej vody, chladiacej a demi vody. DN 15 – DN 150, materiál 1.4571, P235GH

Krajina: Slovensko 

 

Stavba: Potrubie chladiacej vody

Odberateľ: Nexis Fibers, a. s.

Opis prác: Montáž potrubia chladiacej vody DN 50 – DN 350, materiál P235GH

Krajina: Slovensko 

 

Stavba:Potrubné systémy a technológie v TATA STEEL

Odberateľ: Oschatz, GmgH

Opis prác: Montáž potrubia pary, demi vody, vysokotlaké a nízkotlaké potrubné trasy DN 25 – DN 400, materiál 16 Mo3, P235GH, 1.4541, montáž uložení a oceľových konštrukcií, montáž parných generátorov a 2 ks vodných nádrží

Krajina: Veľká Británia

 

Stavba:Zapojenie plynovej sondy

Odberateľ: MONTRÚR, s. r. o. Košice

Opis prác: Montáž vysokotlakých plynových potrubí, DN 25 – DN 50, materiál P235GH, montáž uložení a oceľových konštrukcií

Krajina: Slovensko 

 

Stavba: Kooperácia na tlakové skúšky potrubných trás na KS03

Odberateľ: SEPS, a. s.

Opis prác: Tlakové skúšky potrubných línií KS03

Krajina: Slovensko  

 

 

ROK 2011

Stavba: Reverzný chod

Odberateľ: eustream, a. s.

Opis prác: Prepoj DN 700 na RU01 Plavecký

 

Stavba: Reverzný chod KS04

Odberateľ: eustream, a. s.

Opis prác: Reverzný chod KS04

 

Stavba: IPR EMO 33500

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a. s.

Opis prác: Odstránenie vysokého chvenia výfukového potrubia na dieselgenerátory

 

Stavba: TG1 VD Gabčíkovo

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a. s.

Opis prác: Výroba a výmena potrubia chladenia pre hydrogenerátor

 

Stavba: Napájacie body 1. etapa

Odberateľ: Evonik Fermas s. r. o.

Opis prác: Chladiace veže – rozšírenie kapacity

 

Stavba: HCČ – 3. a 4. blok

Odberateľ: SIGMA DIZ

Opis prác: Zodolnenie trojnohy

 

Stavba: Potrubie na strednotlakú paru

Odberateľ: Mondi SCP, a. s.

Opis prác: Potrubie na stredotlakú paru

 

Stavba: PS02

Odberateľ: Bukóza Holding, a. s. – Živena Zvolen

Opis prác: Potrubné rozvody

 

Stavba: Výroba dielcov

Odberateľ: KONECRANES GmbH

Opis prác: Výroba dielcov

 

Stavba: Ohrev sedimentovanej vody

Odberateľ: Bukóza Holding, a. s.

Opis prác: Ohrev sedimentovanej vody

 

Stavba: Výroba dielcov konštrukcie

Odberateľ: KONECRANES GmbH

Opis prác: Výroba dielcov konštrukcie

 

Stavba: Oprava rozvodu potrubia

Odberateľ: Železiarne Podbrezová, a. s.

Opis prác: Oprava hlavného rozvodu požiarneho potrubia

 

 

ROK 2010

Odberateľ: SVITSTROJ, a. s.

Opis prác: Montážne práce

 

Odberateľ: BUKOCEL, a. s.

Opis prác: Dodávka a montáž novej nádrže na H2SO4

 

Odberateľ: NEO SLOVAK, a. s.

Opis prác: Výroba a dodávka technologických súčastí novej chlórovacej linky

 

Stavba: Mini oceliareň Strážske

Odberateľ: E-Therm TZ, s. r. o.

Opis prác: Hydraulické rozvody

 

Stavba: Hot water handling

Odberateľ: MONDI SCP, a. s.

Opis prác: Oprava teplovodných rozvodov

 

Stavba: Výroba, dodávka a výmena vzduchovodu

Odberateľ: BUKOCEL, a. s.

Opis prác: Výroba, dodávka a výmena vzduchovodu vrchného krytu kaskádovej odparky a opláštenia zadnej steny kotla, výmena plechov opláštenia z vonkajšej strany kotla, výmena izolácie

 

Stavba: Gajary - Báden

Odberateľ: NAFTA, a. s.

Opis prác: Rozšírenie skladovej kapacity CAG ťažba 2

 

Stavba: Prepojovací kolektor

Odberateľ: Streicher SK, a. s.

Opis prác: DN 300  PN 80 na TU18 Ardovo

 

Stavba: Spaľovňa v Írsku

Odberateľ: LAB SA

Opis prác: Montážne práce

 

 

ROK 2009

Stavba: Spaľovňa River Side – Londýn, Anglicko
Odberateľ: AAM GmbH Nemecko
Opis prác: Montáž troch línií filtračných častí v spaľovni, z ktorých každá sa skladá z 8 bunkrov, ktoré tvoria jeden filter, reaktor. silá a prepojovacích potrubí. Celková hmotnosť je 1 000 ton. 

 

Stavba: Prekládka  I. a II. Línie VTL  DN 1200 rieky Hornád
Odberateľ: STREICHER SK, a. s.
Opis prác: Montáž potrubia VTL DN 1200 na prekládke línie.

 

Stavba: Výmena potrubných rozvodov pary a kondenzátu
Odberateľ: Kvartet a. s. Partizánske
Opis prác: Demontáž starých potrubných trás v podzemných kanáloch.Dodávka a montáž nových potrubných trás pary, kondenzátu, čerpadiel a kondenzačnej nádrže. Po tlakových skúškach, zaizolovanie potrubia a nádrže. Materiál tr. 11

 

Stavba: Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01 – Veľké Kapušany
Odberateľ: Plynostav a. s.  Pardubice, ČR
Opis prác:Montáž potrubných trás  a zváranie VZT potrubia DN 1200, 1400 Tr. 11

 

Stavba: Seizmické zodolnenie budovy reaktora JEMO 3. a 4. blok
Odberateľ: Chladiace veže  Bohunice

Opis prác: Demontáž a montáž stužidiel a zavetrení stávajúcej OK

 

 

ROK 2008

Stavba: Spaľovňa Mallorca- Španielsko
Odberateľ: AAM GmbH Nemecko

Spalovňa MallorcaSpalovňa MallorcaSpalovňa MallorcaSpalovňa MallorcaSpalovňa MallorcaSpalovňa MallorcaSpalovňa Mallorca

Stavba: Spaľovňa Cleveland-GB
Odberateľ: AAM –GmbH-Nemecko


Stavba: Spaľovňa Giubiasko-SWEIZ
Odberateľ: AAM-GmbH-Nemecko

 

Stavba: práce v U. S. Steel Košice s. r. o.

Odberateľ: U.S. Steel Košice s. r. o.

 

Stavba: Dávkovanie TAP do horákov
Odberateľ: Carmeuse Slovakia

Dávkovanie TAP do horákov CARMEUSEDávkovanie TAP do horákov CARMEUSEDávkovanie TAP do horákov CARMEUSEDávkovanie TAP do horákov CARMEUSEDávkovanie TAP do horákov CARMEUSE

 

 

ROK 2007

Stavba: Demontáž, presun a uvedenie do prevádzky montážnych liniek

Odberateľ: Lear Corporation Seating Slovakia s. r. o.


Stavba: Spaľovňa Mälmö Švédsko - Montáž vzduchotechniky
Odberateľ: SVITSTROJ a. s. Svit


Stavba: Primárne odprášenie OC2 
Odberateľ: Siemens, s. r. o.


Stavba: Prípojka kyslíka a rozvod zemného plynu 
Odberateľ: Skanska Technológie, a. s.


Stavba: Skvapalňovacia jednotka terminál Hronský Beňadik
Odberateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Skvapalňovacia jednotka terminál Hronský BeňadikSkvapalňovacia jednotka terminál Hronský BeňadikSkvapalňovacia jednotka terminál Hronský BeňadikSkvapalňovacia jednotka terminál Hronský BeňadikSkvapalňovacia jednotka terminál Hronský Beňadik

Stavba: Dodávka a montáž vzduchotechnického potrubia, OK

Odberateľ: SCHEUCH


Stavba: Dodávka a montáž hydraulických rozvodov
Odberateľ: Mondi Business Paper –Ružomberok


Stavba: Spaľovňa TWENCE – Holandsko
Odberateľ: SVITSTROJ, a. s.

Spaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – HolandskoSpaľovňa TWENCE – Holandsko


Stavba: Odsírenie elektrárne Tušimice- CZ
Odberateľ: Skanska Technológie a. s.

 

 

ROK 2006

Stavba: Nová galvanizačná linka č. 3 - Montáž technologických zariadení

Odberateľ: SKANSKA Technológie, a. s. Košice

 

 

ROK 2005

Stavba: PSA Peugeot - Dodávka a montáž distribučného potrubia

Odberateľ: Haden Drysys Slovakia s. r. o. Bratislava


Stavba: Dodávka plynu pre linku ASU č. 9
Odberateľ: AIR LIQUUIDE AGA, Krefeld, Deutchland


Stavba: Lom Včeláre - Production frakcionácie
Odberateľ: CARMEUSE Slovakia s. r. o. Slavec

Lom VčeláreLom VčeláreLom VčeláreLom VčeláreLom Včeláre

 

 

ROKY 2004 až 1996

Stavba: Úprava tepelných sietí
Odberateľ: BUČINA Zvolen a. s.

Stavba: AE Mochovce - Montážne práce na primárnom okruhu reaktora
Odberateľ: ŠKODA Slovakia s. r. o. Trnava

Stavba: JE Temelín - Montážne práce na odstránení havárie technicky dôležitej vody
Odberateľ: Pragomont group s. r. o. Praha


Stavba: Rekonštrukcia linky na výrobu drevotrieskových dosák
Odberateľ: BUČINA Zvolen a. s.


Stavba: Rekonštrukcia vykurovania haly Prírezovňa
Odberateľ: BUČINA Zvolen a. s.

Stavba: Elektráreň Vojany - Potrubné rozvody turbín blokov 5, 6
Odberateľ: Energomašexport Moskva

Elektráreň Vojany - Potrubné rozvody turbínElektráreň Vojany - Potrubné rozvody turbín


Stavba: Modernizácia a racionalizácia energetického hospodárstva ll. etapa - Kompletizácia výmenníkových staníc
Odberateľ: ABB ELEKTRO s. r. o. Bratislava


Stavba: Mletie NSSC - 201.1 Tlg. Zariadenie (dodávka a montáž)
Odberateľ: Assi Domän Štúrovo a. s.

Stavba: VW Martin - Recirkulačná stanica chladiacej vody
Odberateľ: VOLKSWAGEN Slovakia a. s. Bratislava


Stavba: Výrobný objekt SO 01 - Prístavba a rekonštrukcia
Odberateľ: MECOM a. s. Humenné

MECOM Výrobný objekt SO 01 - Prístavba a rekonštrukciaMECOM Výrobný objekt SO 01 - Prístavba a rekonštrukciaMECOM Výrobný objekt SO 01 - Prístavba a rekonštrukcia


Stavba: Sitová časť PS 3 - Rekonštrukcia potrubných rozvodov
Odberateľ: Assi Domän Štúrovo a. s.

Stavba: RaM 2 STT, PS 03 Prevádzkové potrubie
Odberateľ: Škoda Slovakia s. r. o. Trnava


Stavba: Zberový papier, PS 01.1 Tg. zariadenie
Odberateľ: Assi Domän Štúrovo a. s.


Stavba: Rozšírenie závodu PPC v SCP Ružomberok
Odberateľ: Specialty Minerals, Ing, USA


Stavba: Rozvod médií v závode VW
Odberateľ: AUDI Ingolstadt


Stavba: Filter na biely luh
Odberateľ: SCP a. s. Ružomberok

Stavba: Dodávka a montáž per1itového hospodárstva

Odberateľ: TAYLOR-WHARTON HARSCO s. r. o. Košice


Stavba: Požiarna voda
Odberateľ: TRASER s. r. o. Galanta

 

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov koksárenského plynu II. a III. etapa
Odberateľ: BP KOKSOPROJEKT Sp zoo Krakow, PL

Stavba: Oprava odpariek a výstavba koncentrátorov EHSC

Odberateľ: KAPPA Štúrovo a. s.

Oprava odpariek a výstavba koncentrátorov EHSCOprava odpariek a výstavba koncentrátorov EHSC


Stavba: Príprava zberového papiera - technologické zariadenia
Odberateľ: KAPPA Štúrovo a. s.

Príprava zberového papiera - technologické zariadeniaPríprava zberového papiera - technologické zariadeniaPríprava zberového papiera - technologické zariadeniaPríprava zberového papiera - technologické zariadeniaPríprava zberového papiera - technologické zariadenia

Stavba: Koncové chladiče koksárenského plynu
Odberateľ: BP KOKSO PROJEKT Sp zoo Krakow, PL 

Tieto skúsenosti sú zárukou pre možnú spoluprácu na realizácii rôznych Vašich investičných zámerov.