Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/o/u7195/public_html/page_clanok-sk.php on line 6

KOMPLETNÉ ZASTREŠENIE VAŠICH PROJEKTOV A POŽIADAVIEK

Spoločnosť POTRUBIE, a. s. ponúka široké spektrum činností a preto na najvyššej úrovni technologicky a odborne pokryje celý váš projekt.

 

  • dodávky a montáže technologických zariadení vrátane stavebných prác a kompletujúcich subdodávok

  • montáž, opravy, revízie a údržbu plynových zariadení

  • montáž, opravy, revízie a údržbu tlakových zariadení

  • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

  • činnosti podľa ust. § 4, odst. 2, písm. b) zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie - dovoz, montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strojno-technologických systémov a komponentov vybraných zariadení vrátane potrubných systémov, zaradených do 2. a 3. bezpečnostnej kategórie podľa vyhlášky ÚJD SR č.317/2002Z.z.

  • dodávky, montáže a rekonštrukcie potrubných rozvodov vrátane potrubia z čadiča a umelých hmôt, ako aj potrubia s protikoróznou ochranou

  • dodávky, montáže, opravy a rekonštrukcie technologických oceľových konštrukcií

  • výroba a vývoj prevodových mechanizmov, ojníc pre spaľovacie motory a ojníc pre motory lokomotív

  • výroba náprav, ozubených kolies, drážkových hriadeľov, vnútorných ozubení v rozsahu od kusovej až po malosériovú výrobu